Auberon

Fórum českého free Ultima Online shardu

Nejste přihlášen(a)

#1 29. 7. 2008 10:06:23

AlBaal
Novice
Registrovaný: 4. 7. 2008
Příspěvky: 21
Web

[EasyUO] Mining

Často si stěžujete, že nemůžete sehnat script na mining, tak se s Vámi podělím o ten svůj.
Popis máte v začátku scriptu. Snad Vám poslouží.
Vrátit mi to můžete třeba ochotou ve hře tongue

Code:

;==========================================> AlBaal's power miner <==============================================\
;                                                         |
; Autor: AlBaal (Shana)                                             |
; Verze: 1.0                                                   |
; Důl: Důl 2 - Malas                                               |
;                                                         |
; Požadavky:                                                   |
; - libovolná nádoba obsahující předměty uvedené níže                              |
; - krumpáč nebo lopata                                             |
; - přenosná výheň                                                |
; - runa marknutá na souřadnice: 2083 571                                    |
; - libovolné nákladní zvíře.. Bondnuté!!! (klvůli portování s hráčem) V nádobě nebo vybalené          |
; - magie alespon na té úrovni, aby nefizzoval recall s runou                          |
;                                                         |
; Postup:                                                    |
; a) před spuštěním scriptu musíte do nádobky umístit výheň, krumpáč/lopatu, runu a peta (pokud je zmenšený)   |
; b) spustíte script                                               |
; c) budete vyzváni k zaměření nádoby. (proveďte :op)                              |
; d) script Vás přesune na souřadňice na které je runa marknuta                         |
; e) vybalí peta a vyzve Vás k jeho zaměření                                   |
; f) od této chvíle by mělo být kopání plně automatické                             |
;                                                         |
; Funkce:                                                    |
; a) script kope 5x5 políček okolo postavy                                    |
; b) když se váha rudy blíží k přetížení postavy, script rudu přetaví a ignoty umístí do peta          |
; c) script pokračuje v kopání na souřadnicích v něm uvedených.                         |
; d) ve chvíli, kdy postava dosáhne posledních souřadnic, script ji přesune zpět na místo mrknuté na runě    |                                        |
;                                                         |
; V případě, že script nefunguje jak má, zkontrolujte zda není nová verze na fóru shardu Auberon,        |
; případně mě kontaktujte.         |                                   |
;                                                         |
;================================================================================================================/set %naradi QPF_TWF
set %bagl #BACKPACKID
set %ruda DWJ
set %osel ZJF
set %osel_shrink HNO_ARM ; Typ shrinknutého peta. Zatím nastaveno jen pro nákladního koně a brouka.
             ; Pokud máte jiného peta, přidejte jeho #LOBJECTTYPE, nebo ho pred zapnutím scriptu vybalte.
set %vyhen JBG
set %ignot ENK
set %pohyb 0
set %osel_rozbalen 0
set %recall_time 5s ; Čas mezi recallem a zahájením kopání.
set %pocet_souradnic 39 ; Změňte, pokud přidáváte nové souřadnice.

;=============> Zaměření nádoby <================

display Nejdrive zamerte nadobu s naranim a petem..
Bagl:
set #targcurs 1 ;ceka na zamereni nadoby
wait 1s
if #targcurs = 0
{
set %bagl_naradi #ltargetid ;nastavi id nadoby
set #lobjectid %bagl_naradi
event macro 17 0
wait 1s
}
else
{
goto bagl
}

goto pohyb


;============> Kopání <=====================

Kop:
finditem %naradi C_ , %bagl_naradi
  if #findcnt <> 0
  {
  set #lobjectid #findid
  event macro 17 0
  target
  tile Init
  Tile Get #CharPosX #CharPosY 2
  set #lTargetTile #tileType
  set #lTargetX #charPosX
  set #lTargetY #charPosY
  set #lTargetZ #charPosZ
  set #lTargetKind 3
  event macro 22 0

  wait 8
  goto vaha
  Zpet:
  goto vysledek
  }
  else
  {
  halt
  }
  

Vysledek:
scanjournal
  if There_is_no in #journal
  {
  goto Pohyb
  }
  else
    scanjournal
     if too_far in #journal
     {
     goto Pohyb
     }
     else
     {
     wait 10

     goto Kop
     }
     

vaha:

if ( #weight + 10 ) => #maxweight
{

Taveni:
 finditem %ruda C_ , %bagl
  if #findcnt <> 0
   {
   set %ruda_nalezena #findid
   set %ruda_nalezena2 #findtype

     finditem %vyhen C_ , %bagl_naradi
     if #findcnt <> 0
     {
     set %vyhen_nalezena #findid
     set %vyhen_nalezena2 #findtype
     }

     set #LOBJECTID %ruda_nalezena
     wait 5
     event macro 17 0
     target

     set #LTARGETID %vyhen_nalezena
     set #LTARGETKIND 1
     wait 10
     event macro 22 0
     wait 10
     goto Taveni
     }

    else
    {
   goto Prelozeni
   }

Prelozeni:

 finditem %ignot C_ , %bagl
  if #findcnt <> 0
   {
   set %ignot_nalezen #findid
   set %ignot_pocet #findstack     Exevent Drag %ignot_nalezen %ignot_pocet
       wait 10
      Exevent Dropc %osel_nalezen
      wait 10
     goto Prelozeni

   }

 else
    {
   event sysmessage Nemas v batohu ignot
   goto Kop
   }

}
goto zpet


;==================> Pohyb <====================

Pohyb:

If %pohyb >= %pocet_souradnic
{
set %pohyb 0
goto Pohyb
}
else
{
set %pohyb ( %pohyb + 1 )
gosub %pohyb
goto Pohyb
}


;- souradnice
sub 1

set %souradnicex 2083
set %souradnicey 571

finditem QWL C_ , %bagl_naradi
if #findcnt <> 0
  {
  set #ltargetid #findid
  set #LTARGETKIND 1
  wait 2
  event macro 15 31
  target
  event macro 22 0

  wait %recall_time
  scanjournal
  

  set #lobjectid %bagl_naradi
  event macro 17 0
  wait 1s

  finditem %osel_shrink %bagl_naradi
  if #findcnt <> 0
   {
   set #lobjectid #findid
   wait 5
   event macro 17 0
   wait 5
   display Zamer nakladak ok

   Vracecka:
   set #targcurs 1
   wait 1s
      if #targcurs = 0
      {
      set %osel_rozbalen 1
      set %osel_nalezen #ltargetid
      }
      else
      {
      goto vracecka
      }

   }
   else
   {
   if %osel_rozbalen = 0
   goto vracecka
   }

  }wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec1
goto Kop

sub 2
set %souradnicex 2084
set %souradnicey 566
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec2
goto Kop

sub 3
set %souradnicex 2089
set %souradnicey 568
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec3
goto Kop

sub 4
set %souradnicex 2089
set %souradnicey 563
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec4
goto Kop

sub 5
set %souradnicex 2094
set %souradnicey 562
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec5
goto Kop

sub 6
set %souradnicex 2094
set %souradnicey 567
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec6
goto Kop

sub 7
set %souradnicex 2099
set %souradnicey 568
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec7
goto Kop

sub 8
set %souradnicex 2099
set %souradnicey 563
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec8
goto Kop

sub 9
set %souradnicex 2099
set %souradnicey 558
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec9
goto Kop

sub 10
set %souradnicex 2099
set %souradnicey 553
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec10
goto Kop

sub 11
set %souradnicex 2104
set %souradnicey 553
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec11
goto Kop

sub 12
set %souradnicex 2104
set %souradnicey 558
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec12
goto Kop

sub 13
set %souradnicex 2104
set %souradnicey 563
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec13
goto Kop

sub 14
set %souradnicex 2109
set %souradnicey 563
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec14
goto Kop

sub 15
set %souradnicex 2109
set %souradnicey 558
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec15
goto Kop

sub 16
set %souradnicex 2109
set %souradnicey 553
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec16
goto Kop

sub 17
set %souradnicex 2109
set %souradnicey 548
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec17
goto Kop

sub 18
set %souradnicex 2114
set %souradnicey 548
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec18
goto Kop

sub 19
set %souradnicex 2114
set %souradnicey 553
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec19
goto Kop

sub 20
set %souradnicex 2119
set %souradnicey 553
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec20
goto Kop

sub 21
set %souradnicex 2119
set %souradnicey 548
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec21
goto Kop

sub 22
set %souradnicex 2119
set %souradnicey 543
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec22
goto Kop

sub 23
set %souradnicex 2124
set %souradnicey 543
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec23
goto Kop

sub 24
set %souradnicex 2124
set %souradnicey 548
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec24
goto Kop

sub 25
set %souradnicex 2124
set %souradnicey 553
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec25
goto Kop

sub 26
set %souradnicex 2129
set %souradnicey 543
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec26
goto Kop

sub 27
set %souradnicex 2129
set %souradnicey 538
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec27
goto Kop

sub 28
set %souradnicex 2129
set %souradnicey 533
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec28
goto Kop

sub 29
set %souradnicex 2128
set %souradnicey 528
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec29
goto Kop

sub 30
set %souradnicex 2127
set %souradnicey 523
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec30
goto Kop

sub 31
set %souradnicex 2126
set %souradnicey 518
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec31
goto Kop

sub 32
set %souradnicex 2125
set %souradnicey 513
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec32
goto Kop

sub 33
set %souradnicex 2125
set %souradnicey 508
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec33
goto Kop

sub 34
set %souradnicex 2127
set %souradnicey 503
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec34
goto Kop

sub 35
set %souradnicex 2131
set %souradnicey 499
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec35
goto Kop

sub 36
set %souradnicex 2133
set %souradnicey 494
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec36
goto Kop

sub 37
set %souradnicex 2133
set %souradnicey 490
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec37
goto Kop

sub 38
set %souradnicex 2138
set %souradnicey 486
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec38
goto Kop

sub 39
set %souradnicex 2143
set %souradnicey 483
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec39
goto Kop
sub cesta

if %souradnicex = #charposx && %souradnicey = #charposy
{
event sysmessage Jsem na místě!
gosub vracec , %pohyb
}

else
{
event PathFind %souradnicex %souradnicey
wait 5
gosub cesta
}

;=====================> Konec scriptu <=======================

Shana - plamen nebes

Offline

 

#2 27. 2. 2012 01:52:09

Oberon
Elder
Registrovaný: 30. 1. 2008
Příspěvky: 112

Re: [EasyUO] Mining

Scriptik je bozi upravil sem ho an dul pro navacky ale nekde ej asi chyba  kdyz dojde na pozici 42 tak zacne rikat ze je miste ale mel by koncit az pozici 167 prikladam scriptik snad nekdo najde co spatne

Code:

;==========================================> AlBaal's power miner <==============================================\
;                                                         |
; Autor: AlBaal (Shana)                                             |
; Verze: 1.0                                                   |
; Důl: Důl pro novačky britain                                               |
;                                                         |
; Požadavky:                                                   |
; - libovolná nádoba obsahující předměty uvedené níže                              |
; - krumpáč nebo lopata                                             |
; - přenosná výheň                                                |
; - runa marknutá na souřadnice: 6090 1297                                    |
; - libovolné nákladní zvíře.. Bondnuté!!! (klvůli portování s hráčem) V nádobě nebo vybalené          |
; - magie alespon na té úrovni, aby nefizzoval recall s runou                          |
;                                                         |
; Postup:                                                    |
; a) před spuštěním scriptu musíte do nádobky umístit výheň, krumpáč/lopatu, runu a peta (pokud je zmenšený)   |
; b) spustíte script                                               |
; c) budete vyzváni k zaměření nádoby. (proveďte :op)                              |
; d) script Vás přesune na souřadňice na které je runa marknuta                         |
; e) vybalí peta a vyzve Vás k jeho zaměření                                   |
; f) od této chvíle by mělo být kopání plně automatické                             |
;                                                         |
; Funkce:                                                    |
; a) script kope 5x5 políček okolo postavy                                    |
; b) když se váha rudy blíží k přetížení postavy, script rudu přetaví a ignoty umístí do peta          |
; c) script pokračuje v kopání na souřadnicích v něm uvedených.                         |
; d) ve chvíli, kdy postava dosáhne posledních souřadnic, script ji přesune zpět na místo mrknuté na runě    |                                        |
;                                                         |
; V případě, že script nefunguje jak má, zkontrolujte zda není nová verze na fóru shardu Auberon,        |
; případně mě kontaktujte.         |                                   |
;                                                         |
;================================================================================================================/set %naradi QPF_TWF
set %bagl #BACKPACKID
set %ruda DWJ
set %osel ZJF
set %osel_shrink HNO_ARM ; Typ shrinknutého peta. Zatím nastaveno jen pro nákladního koně a brouka.
             ; Pokud máte jiného peta, přidejte jeho #LOBJECTTYPE, nebo ho pred zapnutím scriptu vybalte.
set %vyhen JBG
set %ignot ENK
set %pohyb 0
set %osel_rozbalen 0
set %recall_time 5s ; Čas mezi recallem a zahájením kopání.
set %pocet_souradnic 170 ; Změňte, pokud přidáváte nové souřadnice.

;=============> Zaměření nádoby <================

display Nejdrive zamerte nadobu s naranim a petem..
Bagl:
set #targcurs 1 ;ceka na zamereni nadoby
wait 1s
if #targcurs = 0
{
set %bagl_naradi #ltargetid ;nastavi id nadoby
set #lobjectid %bagl_naradi
event macro 17 0
wait 1s
}
else
{
goto bagl
}

goto pohyb


;============> Kopání <=====================

Kop:
finditem %naradi C_ , %bagl_naradi
  if #findcnt <> 0
  {
  set #lobjectid #findid
  event macro 17 0
  target
  tile Init
  Tile Get #CharPosX #CharPosY 2
  set #lTargetTile #tileType
  set #lTargetX #charPosX
  set #lTargetY #charPosY
  set #lTargetZ #charPosZ
  set #lTargetKind 3
  event macro 22 0

  wait 8
  goto vaha
  Zpet:
  goto vysledek
  }
  else
  {
  halt
  }
  

Vysledek:
scanjournal
  if There_is_no in #journal
  {
  goto Pohyb
  }
  else
    scanjournal
     if too_far in #journal
     {
     goto Pohyb
     }
     else
     {
     wait 10

     goto Kop
     }
     

vaha:

if ( #weight + 100 ) => #maxweight
{

Taveni:
 finditem %ruda C_ , %bagl
  if #findcnt <> 0
   {
   set %ruda_nalezena #findid
   set %ruda_nalezena2 #findtype

     finditem %vyhen C_ , %bagl_naradi
     if #findcnt <> 0
     {
     set %vyhen_nalezena #findid
     set %vyhen_nalezena2 #findtype
     }

     set #LOBJECTID %ruda_nalezena
     wait 5
     event macro 17 0
     target

     set #LTARGETID %vyhen_nalezena
     set #LTARGETKIND 1
     wait 10
     event macro 22 0
     wait 10
     goto Taveni
     }

    else
    {
   goto Prelozeni
   }

Prelozeni:

 finditem %ignot C_ , %bagl
  if #findcnt <> 0
   {
   set %ignot_nalezen #findid
   set %ignot_pocet #findstack     Exevent Drag %ignot_nalezen %ignot_pocet
       wait 10
      Exevent Dropc %osel_nalezen
      wait 10
     goto Prelozeni

   }

 else
    {
   event sysmessage Nemas v batohu ignot
   goto Kop
   }

}
goto zpet


;==================> Pohyb <====================

Pohyb:

If %pohyb >= %pocet_souradnic
{
set %pohyb 0
goto Pohyb
}
else
{
set %pohyb ( %pohyb + 1 )
gosub %pohyb
goto Pohyb
}


;- souradnice
sub 1

set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1297

finditem QWL C_ , %bagl_naradi
if #findcnt <> 0
  {
  set #ltargetid #findid
  set #LTARGETKIND 1
  wait 2
  event macro 15 31
  target
  event macro 22 0

  wait %recall_time
  scanjournal
  

  set #lobjectid %bagl_naradi
  event macro 17 0
  wait 1s

  finditem %osel_shrink %bagl_naradi
  if #findcnt <> 0
   {
   set #lobjectid #findid
   wait 5
   event macro 17 0
   wait 5
   display Zamer nakladak ok

   Vracecka:
   set #targcurs 1
   wait 1s
      if #targcurs = 0
      {
      set %osel_rozbalen 1
      set %osel_nalezen #ltargetid
      }
      else
      {
      goto vracecka
      }

   }
   else
   {
   if %osel_rozbalen = 0
   goto vracecka
   }

  }wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec1
goto Kop

sub 2
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1302
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec2
goto Kop

sub 3
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1307
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec3
goto Kop

sub 4
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1312
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec4
goto Kop

sub 5
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1317
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec5
goto Kop

sub 6
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1322
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec6
goto Kop

sub 7
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1327
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec7
goto Kop

sub 8
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1332
wait 5
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec8
goto Kop

sub 9
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1337
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec9
goto Kop

sub 10
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1342
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec10
goto Kop

sub 11
set %souradnicex 6090
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec11
goto Kop

sub 12
set %souradnicex 6085
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec12
goto Kop

sub 13
set %souradnicex 6080
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec13
goto Kop

sub 14
set %souradnicex 6075
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec14
goto Kop

sub 15
set %souradnicex 6070
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec15
goto Kop

sub 16
set %souradnicex 6065
set %souradnicey 1352
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec16
goto Kop

sub 17
set %souradnicex 6060
set %souradnicey 1357
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec17
goto Kop

sub 18
set %souradnicex 6055
set %souradnicey 1352
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec18
goto Kop

sub 19
set %souradnicex 6052
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec19
goto Kop

sub 20
set %souradnicex 6052
set %souradnicey 1342
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec20
goto Kop

sub 21
set %souradnicex 6052
set %souradnicey 1337
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec21
goto Kop

sub 22
set %souradnicex 6052
set %souradnicey 1333
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec22
goto Kop

sub 23
set %souradnicex 6057
set %souradnicey 1333
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec23
goto Kop

sub 24
set %souradnicex 6062
set %souradnicey 1333
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec24
goto Kop

sub 25
set %souradnicex 6067
set %souradnicey 1333
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec25
goto Kop

sub 26
set %souradnicex 6067
set %souradnicey 1328
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec26
goto Kop

sub 27
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1323
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec27
goto Kop

sub 28
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1318
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec28
goto Kop

sub 29
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1313
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec29
goto Kop

sub 30
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1308
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec30
goto Kop

sub 31
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1303
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec31
goto Kop

sub 32
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1298
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec32
goto Kop

sub 33
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1293
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec33
goto Kop

sub 34
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1290
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec34
goto Kop

sub 35
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1295
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec35
goto Kop

sub 36
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1300
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec36
goto Kop

sub 37
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1305
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec37
goto Kop

sub 38
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec38
goto Kop

sub 39
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1315
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec39
goto Kop

sub 40
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1320
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec40
goto Kop

sub 41
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1325
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec41
goto Kop

sub 42
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1330
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec42
goto Kop

sub 43
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1335
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec43
goto Kop

sub 44
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1335
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec44
goto Kop

sub 45
set %souradnicex 6061
set %souradnicey 1330
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec45
goto Kop

sub 46
set %souradnicex 6056
set %souradnicey 1330
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec46
goto Kop

sub 47
set %souradnicex 6051
set %souradnicey 1330
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec47
goto Kop

sub 48
set %souradnicex 6051
set %souradnicey 1335
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec48
goto Kop

sub 49
set %souradnicex 6051
set %souradnicey 1340
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec49
goto Kop

sub 50
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1345
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec50
goto Kop

sub 51
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1345
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec51
goto Kop

sub 52
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1345
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec52
goto Kop

sub 53
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1350
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec53
goto Kop

sub 54
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1355
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec54
goto Kop

sub 55
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1360
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec55
goto Kop

sub 56
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1365
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec56
goto Kop

sub 57
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1370
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec57
goto Kop

sub 58
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1375
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec58
goto Kop

sub 59
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1375
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec59
goto Kop

sub 60
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1380
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec60
goto Kop

sub 61
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1380
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec61
goto Kop

sub 62
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1385
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec62
goto Kop

sub 63
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1390
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec63
goto Kop

sub 64
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1395
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec64
goto Kop

sub 65
set %souradnicex 6041
set %souradnicey 1400
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec65
goto Kop

sub 66
set %souradnicex 6043
set %souradnicey 1404
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec66
goto Kop

sub 67
set %souradnicex 6048
set %souradnicey 1404
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec67
goto Kop

sub 68
set %souradnicex 6053
set %souradnicey 1404
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec68
goto Kop

sub 69
set %souradnicex 6055
set %souradnicey 1401
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec69
goto Kop

sub 70
set %souradnicex 6050
set %souradnicey 1401
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec70
goto Kop

sub 71
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1397
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec71
goto Kop

sub 72
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1392
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec72
goto Kop

sub 73
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1387
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec73
goto Kop

sub 74
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1382
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec74
goto Kop

sub 75
set %souradnicex 6051
set %souradnicey 1382
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec75
goto Kop

sub 76
set %souradnicex 6056
set %souradnicey 1382
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec76
goto Kop

sub 77
set %souradnicex 6057
set %souradnicey 1387
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec77
goto Kop

sub 78
set %souradnicex 6062
set %souradnicey 1391
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec78
goto Kop

sub 79
set %souradnicex 6065
set %souradnicey 1394
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec79
goto Kop

sub 80
set %souradnicex 6065
set %souradnicey 1399
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec80
goto Kop

sub 81
set %souradnicex 6065
set %souradnicey 1404
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec81
goto Kop

sub 82
set %souradnicex 6070
set %souradnicey 1404
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec82
goto Kop

sub 83
set %souradnicex 6070
set %souradnicey 1399
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec83
goto Kop

sub 84
set %souradnicex 6070
set %souradnicey 1394
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec84
goto Kop

sub 85
set %souradnicex 6070
set %souradnicey 1389
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec85
goto Kop

sub 86
set %souradnicex 6068
set %souradnicey 1385
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec86
goto Kop

sub 87
set %souradnicex 6063
set %souradnicey 1385
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec87
goto Kop

sub 88
set %souradnicex 6062
set %souradnicey 1380
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec88
goto Kop

sub 89
set %souradnicex 6057
set %souradnicey 1377
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec89
goto Kop

sub 90
set %souradnicex 6052
set %souradnicey 1377
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec90
goto Kop

sub 91
set %souradnicex 6047
set %souradnicey 1377
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec91
goto Kop

sub 92
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1372
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec92
goto Kop

sub 93
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1367
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec93
goto Kop

sub 94
set %souradnicex 6046
set %souradnicey 1362
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec94
goto Kop

sub 95
set %souradnicex 6048
set %souradnicey 1358
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec95
goto Kop

sub 96
set %souradnicex 6053
set %souradnicey 1358
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec96
goto Kop

sub 97
set %souradnicex 6058
set %souradnicey 1358
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec97
goto Kop

sub 98
set %souradnicex 6063
set %souradnicey 1358
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec98
goto Kop

sub 99
set %souradnicex 6066
set %souradnicey 1362
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec99
goto Kop

sub 100
set %souradnicex 6069
set %souradnicey 1366
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec100
goto Kop

sub 101
set %souradnicex 6074
set %souradnicey 1369
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec101
goto Kop

sub 102
set %souradnicex 6079
set %souradnicey 1374
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec102
goto Kop

sub 103
set %souradnicex 6084
set %souradnicey 1374
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec103
goto Kop

sub 104
set %souradnicex 6086
set %souradnicey 1369
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec104
goto Kop

sub 105
set %souradnicex 6091
set %souradnicey 1364
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec105
goto Kop

sub 106
set %souradnicex 6096
set %souradnicey 1359
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec106
goto Kop

sub 107
set %souradnicex 6101
set %souradnicey 1359
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec107
goto Kop

sub 108
set %souradnicex 6105
set %souradnicey 1360
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec108
goto Kop

sub 109
set %souradnicex 6105
set %souradnicey 1365
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec109
goto Kop

sub 110
set %souradnicex 6105
set %souradnicey 1370
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec110
goto Kop

sub 111
set %souradnicex 6105
set %souradnicey 1375
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec111
goto Kop

sub 112
set %souradnicex 6105
set %souradnicey 1379
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec112
goto Kop

sub 113
set %souradnicex 6110
set %souradnicey 1379
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec113
goto Kop

sub 114
set %souradnicex 6115
set %souradnicey 1379
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec114
goto Kop

sub 115
set %souradnicex 6120
set %souradnicey 1379
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec115
goto Kop

sub 116
set %souradnicex 6125
set %souradnicey 1379
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec116
goto Kop

sub 117
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1374
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec117
goto Kop

sub 118
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1369
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec118
goto Kop

sub 119
set %souradnicex 6122
set %souradnicey 1366
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec119
goto Kop

sub 120
set %souradnicex 6126
set %souradnicey 1363
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec120
goto Kop

sub 121
set %souradnicex 6126
set %souradnicey 1358
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec121
goto Kop

sub 122
set %souradnicex 6126
set %souradnicey 1353
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec122
goto Kop

sub 123
set %souradnicex 6021
set %souradnicey 1353
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec123
goto Kop

sub 124
set %souradnicex 6116
set %souradnicey 1353
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec124
goto Kop

sub 125
set %souradnicex 6116
set %souradnicey 1348
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec125
goto Kop

sub 126
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1343
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec126
goto Kop

sub 127
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1338
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec127
goto Kop

sub 128
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1333
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec128
goto Kop

sub 130
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1328
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec130
goto Kop

sub 131
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1323
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec131
goto Kop

sub 132
set %souradnicex 6113
set %souradnicey 1321
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec132
goto Kop

sub 133
set %souradnicex 6108
set %souradnicey 1321
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec133
goto Kop

sub 134
set %souradnicex 6106
set %souradnicey 1326
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec134
goto Kop

sub 135
set %souradnicex 6111
set %souradnicey 1327
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec135
goto Kop

sub 136
set %souradnicex 6114
set %souradnicey 1332
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec136
goto Kop

sub 137
set %souradnicex 6114
set %souradnicey 1337
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec137
goto Kop

sub 138
set %souradnicex 6114
set %souradnicey 1342
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec138
goto Kop

sub 139
set %souradnicex 6112
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec139
goto Kop

sub 140
set %souradnicex 6107
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec140
goto Kop

sub 141
set %souradnicex 6102
set %souradnicey 1347
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec141
goto Kop

sub 142
set %souradnicex 6102
set %souradnicey 1342
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec142
goto Kop

sub 143
set %souradnicex 6099
set %souradnicey 1338
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec143
goto Kop

sub 144
set %souradnicex 6094
set %souradnicey 1338
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec144
goto Kop

sub 145
set %souradnicex 6094
set %souradnicey 1333
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec145
goto Kop

sub 146
set %souradnicex 6094
set %souradnicey 1328
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec146
goto Kop

sub 147
set %souradnicex 6094
set %souradnicey 1323
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec147
goto Kop

sub 148
set %souradnicex 6094
set %souradnicey 1318
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec148
goto Kop

sub 149
set %souradnicex 6094
set %souradnicey 1313
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec149
goto Kop

sub 150
set %souradnicex 6099
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec150
goto Kop

sub 151
set %souradnicex 6104
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec151
goto Kop

sub 152
set %souradnicex 6109
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec152
goto Kop

sub 153
set %souradnicex 6114
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec153
goto Kop

sub 154
set %souradnicex 6119
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec154

goto Kopsub 155
set %souradnicex 6124
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec155
goto Kop

sub 156
set %souradnicex 6129
set %souradnicey 1310
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec156
goto Kop

sub 157
set %souradnicex 6129
set %souradnicey 1315
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec157
goto Kop

sub 158
set %souradnicex 6130
set %souradnicey 1316
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec158
goto Kop

sub 159
set %souradnicex 6135
set %souradnicey 1319
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec159
goto Kop

sub 160
set %souradnicex 6135
set %souradnicey 1314
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec160
goto Kop

sub 161
set %souradnicex 6135
set %souradnicey 1309
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec161
goto Kop

sub 162
set %souradnicex 6130
set %souradnicey 1305
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec162
goto Kop

sub 163
set %souradnicex 6125
set %souradnicey 1305
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec163
goto Kop

sub 164
set %souradnicex 6125
set %souradnicey 1300
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec164
goto Kop

sub 165
set %souradnicex 6119
set %souradnicey 1297
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec165
goto Kop

sub 166
set %souradnicex 6118
set %souradnicey 1292
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec166
goto Kop

sub 167
set %souradnicex 6113
set %souradnicey 1292
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec167
goto Kop

sub 168
set %souradnicex 6108
set %souradnicey 1292
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec168
goto Kop

sub 169
set %souradnicex 6107
set %souradnicey 1297
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec169
goto Kop

sub 170
set %souradnicex 6107
set %souradnicey 1302
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec170
goto Kop
sub cesta

if %souradnicex = #charposx && %souradnicey = #charposy
{
event sysmessage Jsem na místě!
gosub vracec , %pohyb
}

else
{
event PathFind %souradnicex %souradnicey
wait 5
gosub cesta
}

;=====================> Konec scriptu <=======================

Editoval Oberon (27. 2. 2012 13:33:49)


Dorn suprova deskova hra www.dorn.cz

Offline

 

#3 27. 2. 2012 05:38:57

Shu Nye Uh
Grandmaster
Registrovaný: 19. 8. 2008
Příspěvky: 105

Re: [EasyUO] Mining

Najdi rozdíl, to dáááš wink

Code:

...
sub 40
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1320
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec40
goto Kop

sub 41
set %souradnicex 6071
set %souradnicey 1325
event PathFind %souradnicex %souradnicey
gosub cesta
sub vracec41

sub 42
...

Editoval Shu Nye Uh (27. 2. 2012 05:42:32)

Offline

 

#4 27. 2. 2012 13:34:15

Oberon
Elder
Registrovaný: 30. 1. 2008
Příspěvky: 112

Re: [EasyUO] Mining

Diky shu upravil sem to tak by to melo slapat


Dorn suprova deskova hra www.dorn.cz

Offline

 

#5 27. 2. 2012 17:54:32

Shu Nye Uh
Grandmaster
Registrovaný: 19. 8. 2008
Příspěvky: 105

Re: [EasyUO] Mining

Ještě malý tip wink
K dokonalosti ti zbývá, aby skript uměl přesouvat do peta i kameny:

Code:

nahraď:
set %ignot ENK

za:
set %ignot ENK_BVI

Jinak kameny lze taky přesouvat, jednou za čas, rovnou do golema pomocí agenta a makra v Razoru... cool

Editoval Shu Nye Uh (27. 2. 2012 18:03:32)

Offline

 

#6 28. 2. 2012 06:30:47

Arthil
Apprentice
Registrovaný: 20. 1. 2008
Příspěvky: 48

Re: [EasyUO] Mining

Jen takovej malej dodatek pro Shanu. Neber si to špatně, spíš jako radu, ale začni používat návraty z funkcí (příkaz return) místo skoku z té funkce. Když je nebudeš používat, tak ti to může dělat problémy. Příklad použití na dokumentaci EUO

Code:

http://wiki.easyuo.com/index.php?title=Sub

Offline

 

#7 3. 9. 2012 00:53:56

ousik
Apprentice
Registrovaný: 19. 7. 2012
Příspěvky: 57

Re: [EasyUO] Mining

No super script na tezeni pouzivam uz od zacatku oba dva, ale ten pro dul novacku se zasekava ve spodni casti v takove jednosmerce tak nevim jestli by to neslo opravit a kdyby jste tam nekdo dodelal ty kameny byl bych moc vdecny:) Ja sam to nedam vubec tomu nerozumim smile

Diky moc

Offline

 

#8 6. 12. 2012 11:17:43

Hellstorm
Apprentice
Registrovaný: 6. 12. 2012
Příspěvky: 50

Re: [EasyUO] Mining

malej dodatek pokut to nekomu nebude tavit je to proto ze tam je jen 10 do pretizeni doporucuji zmenit na 30 az 50 casteji to sice bude tavit ale nebude vam to padat ven z baglu

najdete kod:

Code:

vaha:

if ( #weight + 10 ) => #maxweight

a zamenit za:

Code:

vaha:

if ( #weight + 30 ) => #maxweight

Editoval Hellstorm (6. 12. 2012 11:18:24)


Když něco nejde... tak to nejde... ale vždycky se najde blbec, kterej to neví a udělá to!!

Offline

 

#9 10. 2. 2013 08:11:14

Memento
Novice
Místo: Praha
Registrovaný: 3. 2. 2013
Příspěvky: 38

Re: [EasyUO] Mining

dik dost mi to pomuze a mojemu golemovy taky :-D
(muzu se zeptat chce to pomne nakou bednu s naradim ci co tu sezenu kde? diky)

Editoval Memento (10. 2. 2013 20:24:18)

Offline

 

#10 10. 2. 2017 04:21:55

majklik
Master
Místo: Olomouc
Registrovaný: 3. 3. 2011
Příspěvky: 99

Re: [EasyUO] Mining

jestli chcete kopat Legendary krumpem. je potřeba jen drobná úprava.

1. mít krump v ruce
2. nemít jinej v bagu
3. upravit tento řádek:

"Kop:
finditem %naradi C_ , %bagl_naradi"

na:
"Kop:
finditem %naradi"

mně to funguje wink


Ingame: někde tam asi zas jsem, pravděpodobně na moři smile

Offline

 

#11 15. 10. 2017 06:15:52

kentaureus
Journeyman
Registrovaný: 6. 12. 2012
Příspěvky: 63

Re: [EasyUO] Mining

zasekava se na urcitem miste - a psie to ze to musim mit u sebe abych to mohl pouzit - pouzivam legend krump, zacne to kopat do poloviny

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

[ Generated in 0.030 seconds, 9 queries executed ]