Auberon

Kompendium - Talismany

Bonusy pro crafty

Lze nalést v rozsahu 1-30% pro standard i exceptional bonus.

Standard:
Zvyšuje šanci na úspěch při výrobě předmětu.
Příklad: Máš šanci 50% na vyrobení určitého předmětu. Nasadíš si talisman se standardním bonusem 25% ke skillu potřebnému na výrobu vybraného předmětu. Nyní máš šanci na úspěch 75%.
By tento bonus fungoval, je třeba mít základní skill potřebný pro vyrobení předmětu s šancí větší než 0%.

Exceptional:
Zvyšuje šanci na vyrobení exceptional předmětu. Opět je nutné mít šanci vetší než 0%, aby talisman přidal bonus.

Skilly pro které lze najít bonusy na talismanech:
Alchemy
Blacksmithing
Carpentry
Cartography
Cooking
Bowcraft/Fletching
Inscription
Tailoring
Tinkering

Bonusy z talismanů nemají žádný vliv na úspěch při vylepšování (enhance) nebo opravě (repair) předmětu.

Slayers
+100% damage na vybraná monstra.

Bat Slayer
Mongbat, Strong Mongbat, Vampire Bat, Vampire Young, Vampire Elder, Vampire Ancient, Vampire Lord
Bear Slayer
Grizzly Bear, Black Bear, Brown Bear, Polar Bear, Grobu
Beetle Slayer
Beetle, Rune Beetle, Fire Beetle, Deathwatch Beetle, Daemonic Roach,  AntLion, Deathwatch Beetle Hatchling
Bird Slayer
Bird, Tropical Bird, Chicken, Crane, Desert Ostard, Forest Ostard, Frenzied Ostard, Eagle, Phoenix, Pyre, Swoop
Bovine Slayer
Cow, Bull, Gaman, Minotaur, Minotaur Captain, Minotaur Scout, Tormented Minotaur, FireSteed
Flame Slayer
Fire Elemental, Elder Fire Elemental, Hell Hound, Hell Cat, Predator Hell Cat, Fire Steed, Lava Serpent, Lava Snake, Lava Lizard, Fire Fury, Fire Frog, Fire Phoenix, Fire Daemon
Ice Slayer
Ice Elemental, Ice Fiend, Ice Snake, Frost Ooze, Ice Ooze, Snow Leopard, Lady Of The Snow, Snow Elemental, Polar Bear, Frost Troll, Ice Serpent, Giant Ice Worm, Frost Spider
Mage Slayer
Evil Mage, Evil Mage Lord, Ancient Lich, Lich, Lich Lord, Skeletal Mage, Bone Magi, Orcish Mage, Khaldun Zealot, Juka Mage, Murderer Mage, Murderer Necro, Bone Warrior Mage, Black Lich, Goblin Mage
Vermin Slayer
Ratman Mage, Ratman Archer, Ratman, Sewer rat, Rat, Giant Rat, Chiikkaha
Wolf Slayer
Bake Kitsune, Dire Wolf, Grey Wolf, Timber Wolf, White Wolf, Tsuki Wolf, Gnaw, Werewolf

Protections
Protekce před monstry lze najít v rozsahu 5-60%

Killers
Killers zvyšují damage v rozsahu 10-100%

Removal
Curse Removal - Odstranění prokletí snižujících staty a účinků kouzel Evil Omen, Strangle, Corpse Skin, Curse
Damage Removal - Odstranění efektu útoků Bleed a Mortal Strike.

Summoning:
Některé talismany dokáží vyvolat monstrum, které pak majitele doprovází. Toto monstrum nelze ovládat.

Ant Lion, Cow, Lava Serpent, Orc Brute, Frost Spider, Panther, Doppleganger , Great Hart, Bull Frog, Arctic Ogre Lord, Bogling, Bake Kitsune, Sheep, Skeletal Knight, Wailing Banshee, Chicken, Vorpal Bunny

Lze nalést i typy, které dokáží vyvolat předměty.
Board, Iron Ingot, Bandage, Arrow, Bolt

Vyvolání lze použít pouze jednou za určitý čas.
Talismany mají určitý počet nabití pro vyvolání, lze je však dobíjet pomocí Runed Switch.

Speciální  talismany

Britain Library Collection
Library Talisman - A Grammar of Orchish (Summoner)
Library Talisman - A Primer on Arms Damage Removal
Library Talisman - Birds of Britannia Random Summoner
Library Talisman - My Book
Library Talisman - Talking to Wisps Ward Removal
Library Talisman - The Life of a Traveling Minstrel Curse Remover
Library Talisman - Treatise on Alchemy

Bloodwood Spirit
Totem of the Void
Chaotic Amulet
A Mark of the Werewolf
A Sign of the Ancient Vampire
Wisdom of Ancient Forest
Merlin's Amulet
Caveman's Idol
Gwenno's Talisman

 zpět