Auberon

Kompendium - Příkazy

.Help - seznam příkazů
.Email - tímto příkazem lze nastavit a měnit heslo, na které chcete zaslat přihlašovací údaje v případě že je zapomenete.
.Password <newPassword> <repeatPassword> - změna hesla
.Talenty - přehled talentů zaměřené hráčské postavy
.Info - detailní informace o postavě
.Grab - lootování okolních mrtvol a truhel
.Grab Options - nastavení lootování
.Afk - zobrazuje ve hře, že nejste momentálně přítomni
.Afk text - zobrazuje ve hře, že nejste momentálně přítomni s textem
.BondTime - zobrazí čas do bondnutí zvířete
.E, .Emote - seznam emocí
.U, .Unbless - okamžité ukončení třicetisekundové nezranitelnosti po oživení postavy
.Medic, .Medik - přemístí najmutého medika na pozici hráče
.SOS - v případě smrti na moři, lze tímto příkazem přemístit ducha na nejbližší pevninu
.Toulec - otevře gump toulce neseného na zádech postavy.
.Titul - zobrazí seznam titulů
.Roll - pokud je hráč členem party vygeneruje náhodné číslo od 1 do 100, které se zobrazí všem členům party
.Ebs - Použije enhanced bandage na postavu
.Souteze - Zobrazí výsledkovou listinu dlouhodobých soutěží
.Drink <gh, tr, gc, mr, tmr, revit, slza> - Vypije potion přímo z brašny na lektvary (greater heal, total refresh, greater cure, mana, total mana, revitalize, slza auberonu - sání z bleed immune monster)


Evolution pets:
.Ep - zobrazí počet experience points
<jmeno> restyle, dress, undress, mount, dismount, stats, unload, list, arm, grab, loot, attack, tithe, help, whosyourdaddy - mercenary příkazy

Levelable items:
.ItemXP, .Ixp - zobrazí menu pro vylepšování vlastností předmětu

Chat:
.c text zprávy - Psaní na veřejný chat
.c, .pm, .im - Zobrazení okna se seznamem hráčů na chatu
.pm jmeno, .im jmeno - Otevře okno pro psaní zprávy hráči s uvedeným jménem
/ text zprávy - Psaní zprávy pro členy Party
\ text zprávy, .gc text zprávy - Psaní zprávy pro členy Guildy
| text zprávy - Psaní zprávy pro členy Alliance

Ostatní:
.QuestLog - zobrazí historii splněných questů
.QuestPoints - zobbrazí questpoints (počet bodů za plnění questů)
.QuestRanking - žebříček hráču s nejvíce body za questy

 zpět