Auberon

Kompendium - Bulk Order Deeds

Zakázky které zadávají hráčům NPC vendoři Blacksmith, Tailor, Carpenter, Bowyer.

Doba mezi zakázkami je závislá na skillu hráče:
Skill menší než 50.1 - 30 minut
Skill 50.1 až 70.0 - 1 hodina
Skill 70.1 a výše - 2 hodiny - při obdržení velké zakázky (Large bulk order deed) 72 hodin

S velkou zakázkou hráč zároveň obdrží všechny malé, potřebné ke splnění.
Zakázky lze přehledně skladovat v Bulk Order Books, které lze vyrobit skillem inscription. V techto knihách lze rovněž nastavit cenu zakázky a prodávat tak z knihy u vendora.

Odměny za zakázky:

Kalkulátory na výpočet odměny za bulk od Endera Kovace aka Balkyho:
Blacksmithy
Tailoring
Carpentry
Bowcraft / Fletching

Za splnění velké zakázky (Large bulk order deed), lze získat vzácné odměny.

Blacksmithy
Sturdy Shovel, Sturdy Pickaxe, Sturdy Smith's Hammer, Gargoyle's Pickaxe, Ingot transmutation hammer
Mining Gloves +1 až +5, Powder of Fortifying
Runic Hammer dull copper až bloodstone, Ancient Hammer +10 až +60
Přenosná výheň, Colored Anvil, Náhodný talisman
Power Scroll Blacksmithy, Power Scroll Mining +5 až +20

Tailoring
Barevné látky, Sturdy Sewing Kit, barevné sandály
Stretched Hide, Tapestry, Bear Rug
Náhodný talisman, Clothing Bless Deed
Power Scroll Tailoring +5 až +20
Runic Kit spined až daemon

Carpentry
Sturdy Lumberjack's Axe, Sturdy Axe, Troll's Hatchet, Board transmutation jointing plane
Armor of Crafting +1 až +5
Stain of Durability, Náhodný talisman, dekorační předměty
Runic Saw pine až frostwood
Ancient Carpenter Hammer +10 až +60
Power Scroll Carpentry, Power Scroll Lumberjacking +5 až +20

Bowcraft / Fletching
Sturdy Lumberjack's Axe, Sturdy Axe, Stain of Durability, Board transmutation jointing plane
Forester's gloves +1 až +5 lumberjacking, Ranger's quiver
Náhodný talisman, dekorační předměty
Runic Fletcher's Tools pine až frostwood
Ancient Fletcher's Hammer +10 až +60
Power Scroll Bowcraft, Power Scroll Lumberjacking +5 až +20

 zpět