Auberon

Kompendium - Magie

Na kouzlení pomocí Magery a Necromancy u nás nejsou potřeba reagenty, ale tzv. Tithing points stejně jako u paladinových kouzel v Chivalry. Nový hráč dostane 5000 tithing do začátku zdarma.
Tithing points je možné doplnit u každého oživovacího kříže, jedním kliknutím na něj a vybráním Tithe gold z menu.
Aktualní počet bodů lze zjistit příkazem .info.

Spotřebu tithing points je možné snížit až o 75 % (50% v dungeonech) používáním věcí s vlastností Lower reagent cost (LRC).
Množství tithing points potřebných na kouzlo je kruh kouzla krát dvě.

Ninjitsu, Bushido a Spellweaving kouzla spotřebovávají pouze manu.

Vzorec pro výpočet Faster cast recovery (FCR):
Pauza v sekundach = ( 8 - ( FCR / 2 ) ) / 4.
Minimální pauza FCR je 0,4 sekundy. Pomocí talentu Rychlá magie je minimální pauza 0,15 sekundy.

MAGERY

První kruh: Clumsy · Create Food · Feeblemind · Heal · Magic Arrow · Night Sight · Reactive Armor · Weaken

Druhý kruh: Agility · Cunning · Cure · Harm · Magic Trap · Magic Untrap · Protection · Strength

Třetí kruh: Bless · Fireball · Magic Lock · Poison · Telekinesis · Teleport · Unlock · Wall of Stone

Čtvrtý kruh: Arch Cure · Arch Protection · Curse · Fire Field · Greater Heal · Lightning · Mana Drain · Recall

Pátý kruh: Blade Spirits · Dispel Field · Incognito · Magic Reflection · Mind Blast · Paralyze · Poison Field · Summon Creature

Šestý kruh: Dispel · Energy Bolt · Explosion · Invisibility · Mark · Mass Curse · Paralyze Field · Reveal

Sedmý kruh: Chain Lightning · Energy Field · Flamestrike · Gate Travel · Mana Vampire · Mass Dispel · Meteor Swarm · Polymorph

Osmý kruh: Earthquake · Energy Vortex · Resurrection · Summon Air Elemental · Summon Daemon · Summon Earth Elemental · Summon Fire Elemental · Summon Water Elemental

NECROMANCY

Animate Dead
Blood Oath
Corpse Skin
Curse Weapon
Evil Omen
Horrific Beast
Lich Form
Mind Rot
Pain Spike
Poison Strike
Strangle
Summon Familiar
Vampiric Embrace
Vengeful Spirit
Wither
Wraith Form
Exorcism

CHIVALRY

Close Wounds
Cleanse by Fire
Consecrate Weapon
Sacred Journey
Dispel Evil
Holy Light
Divine Fury
Remove Curse
Enemy of One
Noble Sacrifice

BUSHIDO

Honorable Execution
Confidence
Evasion
Counter Attack
Lightning Strike
Momentum Strike

NINJITSU

Focus Attack
Death Strike
Animal Form
Ki Attack
Surprise Attack
Backstab
Shadowjump
Mirror Image

SPELLWEAVING

Arcane Circle
Gift of Renewal
Immolating Weapon
Attunement
Thunderstorm
Nature's Fury
Summon Fey
Summon Fiend
Reaper Form
Wildfire
Essense of Wind
Dryad Allure
Ethereal Voyage
Word of Death
Gift of Life
Arcane Empowermen

 zpět