Auberon

Kompendium - Speciální předměty

Magical Wire a Magic Scroll:
Magical Wire - očarovaný drát, kterým může zkušený drateník (tinkering) vylepšit jakoukoliv zbraň, kromě levelovacích a artefaktů běžné kvality. Drátem lze také vylepšit zbraň evolution golema se 100% úspěšností.
Magic Scroll - očarovaný svitek, kterým může zkušený pisálek (inscription) vylepšit jakoukoliv zbraň, brnění, cloth nebo šperk, kromě levelovacích.

Úspěšným  použitím na předmět dojde k jeho linknutí na toho kdo svitek nebo drát použil.

Při dvojkliku se zobrazí šance na úspěšné vylepšení předmětu. Pro Magical Wire je potřebný skill Tinkering,  pro Magic Scroll skill Inscription.
Pokud se vylepšení předmětu nezdaří, je 75% šance že dojde ke zničení drátu/svitku. Očarovávaný předmět zničen být nemůže.

Možné vlastnosti pro Magical Wire:
LowerStatReq, HitLeechHits, HitLeechStam, HitLeechMana, HitLowerAttack, HitLowerDefend, HitMagicArrow, HitHarm, HitFireball, HitLightning, HitDispel, HitColdArea, HitFireArea, HitPoisonArea, HitEnergyArea, HitPhysicalArea, ResistPhysicalBonus, ResistFireBonus, ResistColdBonus, ResistPoisonBonus, ResistEnergyBonus, DurabilityBonus, WeaponDamage, DefendChance, AttackChance, Luck, WeaponSpeed

Možné vlastnosti pro Magic Scroll:
Luck, RegenHits, RegenMana, RegenStam, BonusHits, BonusMana, BonusStam, SpellDamage, WeaponDamage, WeaponSpeed, DefendChance, AttackChance, BonusStr, BonusDex, BonusInt, CastingSpeed, CastRecovery

Jewelry Polishing Solution:
Speciální roztok na leštění šperků, kterým lze přidat až 5 různých skill bonusů na šperk.
Maximální hodnota jednoho skill bonusu: +10.
Lze použít na jakýkoliv šperk (náhrdelník, prsten, náramek, náušnice), včetně artefaktů a levelovacích šperků.
Roztok lze vyrobit pomocí Lost alchemy.
Použitím roztoku na šperk dojde k jeho linknutí na postavu. Šance na vylepšení je 100% a není nutný žádný skill.

Možné skill bonusy:
Swords, Fencing, Macing, Archery, Wrestling, Parry, Tactics, Anatomy, Healing, Magery, Meditation, Eval Int, Magic Resist, Animal Taming, Animal Lore, Veterinary, Musicianship, Provocation, Discordance, Peacemaking, Chivalry, Focus, Necromancy, Stealing, Stealth, Spirit Speak, Bushido, Ninjitsu, Spellweaving

 zpět