Auberon

Kompendium - Domy

Jak si postavit dům:

U Architekta, který se vetšinou zdržuje v obchodech s truhlářskýmy výrobky (carpenter), si  kupte House placement tool, pomocí kterého si lze vybrat dům, který chcete postavit a umístit ho kdekoliv, kde House placement tool dovolí (2 políčka od nejbližší překážky, na rovné místo bez kamení, stromů atd.).

Lze si vybrat ze dvou základních druhů domů: Classic a Customizable (dvou a tří patrové).
Customizable houses: kliknutím na domovní ceduli a vybrání položky "Customize this house", se přepnete do stavěcího módu, kde si můžete dům postavit podle vlastních představ.

Veškeré předměty v domě je nutné uzaknout příkazy uvedenými níže a zamezit tak jejich zmizení po určité době, nebo jejich odcizení.

U architekta je lze koupit Interior decorator, pomocí kterého lze předměty posouvat, zvedat, snižovat a otáčet. Interior decorátorem lze i zadávat příkazy na uzamykání a odemykání věcí.

Věci z deedu lze znovu sbalit pomocí sekyry (dvojklik na sekyru drženou v ruce a zaměření věci).Interior decoratorem lze tyto věci, po rozbalení v domě, vysunout až o 10 políček mimo dům.

Dům je možné kdykoliv sbourat a do banky se uloží šek v hodnotě, která je uvedená na ceduli domu v house value.

Více na uo.stratics.com

Obrázky klasických domů na www.uo.com

Příkazy pro domy:

I wish to lock this down - Uzamkne předmět a zamezí tak jeho zmizení po určité době a odcizení. Příkaz může použít majitel a spolumajitel.
I wish to secure this - Vytvoří z jakéhokoliv konteineru tzv. secure (bezpečnostní) konteiner. Zobrazí menu pro nastavení práva přístupu.  Příkaz může použít majitel.
I wish to release this - Odemkne předmět nebo secure truhlu. Příkaz může použít majitel.
I wish to place a trash barrel - Umístí odpadkový koš na pozici hráče.  Příkaz může použít majitel a spolumajitel.

I ban thee - Majitel (Owner) a spolumajitel (co-owner) mohou zakázat přístup do domu až 50ti hráčům.
Remove thyself - Majitel, spolumajitel a přátelé domu mohou tímto příkazem vykázat hráče ven z domu.
I wish to place a strongbox - Umístí bezpečnostní truhlu na pozici hráče. Příkaz může použít pouze spolumajitel.

 zpět